تحصیل در دانشگاههای مجارستان  Study in Hungary :   

مجارستان با حدود 10 ميليون نفر جمعيت يكي از زيباترين كشورهاي اروپائي است كه در قلب اروپاي مركزي است .اين كشور داراي جاذبه هاي توريستي فراوان و كشوري كاملا دموكراتيك است .در حال حاضر كشور مجارستان بورس دانشجويان خارجي ميباشد زيرا زبان تدريس در اين كشور انگليسي بوده ، مدارك دانشگاههاي اين كشور با توجه به قدمت ديرينه دانشگلاهها در تمامي كشورهاي جهان معتبر بوده و همچنين هزينه هاي زندگي 40% الي 50% اروپاي غربي است.

بوداپست پايتخت كشور مجارستان يكي از زيباترين شهرهاي اروپا بوده كه رود دانوب در اين شهر به 6 شاخه تقسيم شده و مناظر بسيار زيبايي را در شهر ايجاد نموده است . واحد پول اين كشور فورينت ميباشد و تقريبا هر 330فورينت برابر يك دلار و هر يورو برابر 240 فورينت ميباشد. اين كشور داراي 4 دانشگاه علوم پزشكي و 1 دانشگاه علوم مهندسي مورد تائيد ايران ميباشد كه تعدادي از آنها در ذيل معرفي شده اند.


                     

   ۱-دانشگاه بين المللي فني و مهندسي بوداپست:

اين دانشگاه معروفترين دانشگاه فني و مهندسي در اروپاي مركزي است كه به 6 زبان زنده دنيا (انگليسي ، آلماني ، فرانسوي ، ايتاليائي ، روسي ، مجاري) تدريس نموده و در سال 1782 تاسيس شده و 5 تن از اساتيد آن بنامهاي   Janos Harsanyi Olah -  Gyula and George Hevesy  -  Eugene Wigner , Dennis Gabor  در فيزيك ، شيمي و اقتصاد جايزه نوبل دريافت نموده اند.

رشته ها ومقاطع :

  • دانشكده معماري (طراحي ساخت، ساختمان ، طراحي منطقه اي و شهري و . . .)

  • دانشكده مهندسي شيمي (شيمي آلي و بيولوژيك، پلاستيك صنعتي، داروهاي صنعتي، تكنولوژي غذائي و بيولوژي صنعتي و . . .)

  • دانشكده مهندسي عمران (راه و راه آهن، سازه، هيدروليك و. . .)

  • دانشكده مهندسي الكترونيك و انفورماتيك (مخابرات، قدرت، كنترل و تجهيزات، ميكروالكترونيك، مهندسي كامپيوتر نرم افزار و سخت افزار و . . .)

  • دانشكده مهندسي مكانيك (توليد، پروسه، طراحي ماشين، مديريت صنعتي، مهندسي صنايع غذائي و شيميائي، رياضيات در مهندسي و. . . )

  • دانشكده حمل و نقل ( مهندسي حمل و نقل و . . .)

  • دانشكده علوم طبيعي و اجتماعي (مهندسي هسته اي، تكنولوژي هسته اي ، تربيت معلم، روانشناسي ، اقتصاد و . . .)

  • دانشكده جديد علوم اقتصادي (روانشناسي، مديريت ، مديريت بازرگاني، ارتباطات ،‌ اقتصاد و)

  •  مقاطع :  

ليسانس ، فوق ليسانس ، دكترا 

شهريه :

شهريه در مقطع ليسانس ساليانه 5700  يورو كه در دو قسط در شروع هر ترم تحصيلي دريافت مي گردد

شهريه در مقطع فوق ليسانس و دكترا ساليانه 8000-6000  يورو كه در دو قسط در شروع هر ترم تحصيلي دريافت مي گردد.


   ۲-دانشگاه فني و مهندسي ميشكولس (قديمي ترين دانشگاه مهندسي اروپاي مركزي):

رشته ها :

داراي رشته هاي فني و مهندسي ، كامپيوتر ، موسيقي ، حقوق و علوم انساني  و . . . به زبان انگليسي تا مقطع دكترا با امكانات آموزش زبان انگليسي و كالج پيش دانشگاهي با شهريه 4400 يورو .

شهريه :

شهريه در مقطع ليسانس ساليانه 5000 يورو

هزينه زندگي ماهيانه بطور متوسط 400 دلار ميباشد .


۳-كالج بين المللي بوداپست (معتبرترين كالج پيشدانشگاهي علوم پزشكي  اروپاي مركزي)

رشته ها :

برگزار كننده دوره هاي  پيش دانشگاهي رشته هاي علوم پزشكي و علوم فني و مهندسي و علوم انساني و نماينده اكثر دانشگاههاي مجارستان به زبان انگليسي و آلماني

شهريه :

شهريه دوره يكساله پيش دانشگاهي 5900  يورو ميباشد

هزينه زندگي ماهيانه بطور متوسط 400 دلار ميباشد


۴-دانشگاه علوم پزشكي سملوايز بوداپست.

رشته ها :

رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، فيزيوتزاپي ، تربيت بدني و . . . به زبان انگليسي و آلماني تا مقطع دكترا

شهريه :

شهريه ساليانه رشته هاي تربيت بدني و علوم ورزش 6900-4900 يورو

شهريه رشته پزشكي سال اول و آخر 9500 يورو و سالهاي بعدي 7950 يورو

شهريه رشته دندانپزشكي ساليانه 950 يورو گرانتر از رشته پزشكي ميباشد .

هزينه زندگي ماهيانه بطور متوسط 400 دلار ميباشد . 

شرط ورود دانشگاه :

قبولي در امتحان ورودي زيست شناسي ، شيمي و زبان انگليسي يا آلماني و در صورت عدم قبولي در امتحان طي دوره يكساله كالج بين المللي بوداپست.


۵-دانشگاه علوم پزشكي آلبرت سنت جورجي در سگت.

رشته ها :

رشته هاي پزشكي ، داروسازي و پيش دانشگاهي به زبان انگليسي

مقاطع تحصيلي :

ليسانس ، فوق ليسانس ، تا پايه دكترا در تمامي رشته ها

شهريه :

شهريه سال اول پزشكي 9130 يورو و سالهاي بعدي 7720 يورو

شهريه ساليانه رشته داروسازي  سال اول 6125 يورو و سالهاي بعدي 5200 يورو

فيزيوتراپي سال اول 6200 يورو و سالهاي بعد 5200 يورو

شهريه دوره پيش دانشگاهي 4700 يورو

هزينه زندگي ماهيانه بطور متوسط 350 دلار ميباشد .


۶-دانشگاه علوم پزشكي پچ در پچ.

رشته ها :

داراي رشته پزشكي و پيش دانشگاهي پزشكي به زبان انگليسي و هنرهاي نمايشي و موسيقي

شهريه :

شهريه دوره پيش دانشگاهي 4400 يورو

شهريه ساليانه 7700  يورو ميباشد

هزينه زندگي ماهيانه بطور متوسط350 دلار


۷-دانشگاه اتوش لورند بوداپست.

رشته ها :

داراي رشته روانشناسي و زيست شناسي و ادبيات به زبان انگليسي 

شهريه :

شهريه ساليانه 6650-5620  يورو

هزينه زندگي ماهيانه بطور متوسط 400 دلار


 ۸-دانشگاه دامپزشكي سنت اشتوان بوداپست.

رشته ها :

داراي رشته دامپزشكي به زبان انگليسي 

شهريه :

شهريه دوره پيش دانشگاهي 5900 يورو

شهريه سال اول 9350 يورو وسالهاي بعد 8180 يورو ميباشد

هزينه زندگي ماهيانه بطور متوسط 400 دلار ميباشد


 

۹-كالج مك دانيل بوداپست (شعبه دانشگاه وستمينستر آمريكا).

رشته ها :

رشته هاي اقتصاد ، مديريت بازرگاني ، علوم سياسي ، علوم سياسي و اقتصاد ، ارتباطات و . . .به زبان انگليسي تا ليسانس

شهريه :

شهريه در مقطع ليسانس ساليانه 6900  يورو

شهريه دوره پيش دانشگاهي 5900 يورو

هزينه زندگي ماهيانه بطور متوسط 400 دلار ميباشد .

 


۱۰-كالج سوينبرن بوداپست شعبه دانشگاه سوينبرن استراليا

رشته ها :

مديريت توريسم و مديريت اطلاعات(آي تي) حسابرسي و . . .به زبان انگليسي و تا مقطع ليسانس

شهريه :

شهريه در مقطع ليسانس ساليانه 6000-5000  يورو

هزينه زندگي ماهيانه بطور متوسط 400 دلار ميباشد


۱۱-كالج چمپلين بوداپست (شعبه دانشگاه ورمونت آمريكا)

رشته ها :

رشته هاي مديريت ، نت ورك و مخابرات ، مديريت هتل و رستوران و . . . به زبان انگليسي و تا مقطع ليسانس 

شهريه :

شهريه در مقطع ليسانس ساليانه 6000-5000  يورو

هزينه زندگي ماهيانه بطور متوسط  400 دلار ميباشد


۱۲-دانشگاه علوم پزشكي دبرسن.

شرائط پذيرش دانشجو و تحصیل در مجارستان:

دانشگاه پزشكي و دندانپزشكي دبرسن آموزش تئوري و عملي پزشكي و دندانپزشكي را به زبان انگليسي و با كيفيتي مطابق با استانداردهاي بين المللي ارائه ميدهد. مدرك اين دانشگاه ، پس از تكميل مراحل ارزشيابي در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، مورد قبول و تائيد در ايران ميباشد. مدرك تحصيلي اين دانشگاه در كشورهاي ديگري چون آلمان ، نروژ و آمريكا و كاملا مورد قبول است.

رشته ها :

رشته پزشكي و دندانپزشكي و پيش دانشگاهي پزشكي به زبان انگليسي  و سال تحصيلي از 2 ترم 5 ماهه سپتامبر تا ژانويه و فوريه تا ژوئن ميباشد

شهريه :

شهريه دوره پيش دانشگاهي 4800 دلار

شهريه دوره پزشكي و دندانپزشكي 8000 دلار امريكا درسال

بمنظور تشويق هر چه بيشتر دانشجويان ممتاز دانشگاه دبرسن 25% تخفيف براي دانشجوياني كه در سطح ممتاز باشند قائل ميشود

چنانچه دانشجويان در ابتداي سال تحصيلي دوم به بعد شهريه خود را در يك مرحله نقدا پرداخت نمايند 10% تخفيف خواهند داشت. 

هزينه زندگي ماهيانه بطور متوسط 500  300 دلار امريكا ميباشد.

در شهر دبرسن امكانات خصوصي مسكن با 250-100 دلار  قابل تهيه است.

نهار وشام را ميتوان از رستوران دانشگاه با حدود 50-40 دلار تهيه كرد.

دانشجويان با استفاده از كارت دانشجوئي از تخفيفهاي دانشجوئي در مسافرت هاي داخلي و حمل و نقل درون شهري برخوردار ميشوند.

براي آندسته از متقاضياني كه در دروس زيست شناسي ، فيزيك و شيمي ضعيف ميباشند و موفق به قبولي در امتحان ورودي نميشوند ، دوره يك ساله پيش نياز پزشكي  PRE-MEDICAL  توصيه ميشود كه شهريه آن 4800 دلار امريكاست. 

افراد پذيرفته شده در سال اول مابقي شهريه را كه 6000 دلار ميباشد در دانشگاه دبرسن به حساب دانشگاه واريز خواهند نمود همچنين پذيرفته شدگان در دوره پيش پزشكي مبلغ 2800 دلار مابقي شهريه را در دانشگاه دبرسن پرداخت خواهند نمود.

 

ضمنا هزينه مربوط به كتاب ، لوازم التحرير و غيره به عهده دانشجو بوده و مضاف بر هزينه هاي فوق خواهد بود.

تذكر:

دانشجويان پس از ورود به مجارستان ميبايست ظرف 15 روز از تاريخ ورود حداكثر نسبت به دريافت رواديد اقامت خود در دبرسن اقدام نمايند در غير اينصورت از كشور مجارستان اخراج خواهند شد.


تسهيلات دانشگاهي و امكانات رفاهي دانشجوئي در كشور مجارستان :

تمامي دانشجويان در دانشگاههاي اين كشور ميتوانند بصورت رايگان از امكانات ورزشي ، باشگاههاي ورزشي ، استخرهاي شنا ، مركز كامپيوتر وصل به اينترنت ، كتابخانه ، لابراتوراهاي دانشگاه و مراكز فرهنگي دانشگاهها استفاده نمايند. كشور مجارستان تقريبا تمامي دانشگاههاي خود را به امكانات ويژه تجهيز نموده است تا از اقصا نقاط جهان جاذب دانشجو باشد . دانشگاههاي كشور مجارستان از اكثر كشورهاي دنيا في المثل كشورهاي آمريكا ، فرانسه ، اتريش ، آلمان ، كشورهاي اسكانديناوي ، كشورهاي آسيائي مانند تايلند ، چين ، هند ، كشورهاي عربي . ايران، ژاپن ، آفريقاي جنوبي دانشجو دارند.

 

بيمه درماني دانشجويان ، رستوران دانشگاهها ، نظام تحصيلي، هزينه هاي زندگي و مسكن ، آب و هوا در كشور مجارستان

(تمامي هزينه ها و اعداد بطور تقريبي و قابل تغيير ميباشد):

      ×        بيمه درماني دانشجويان اجباري بوده و هزينه اي حدود 100 دلار در طول هر سال از دانشجويان دريافت ميگردد و اجباري است.

      ×        در تمامي دانشگاهها امكانات پذيرائي از دانشجويان در رستوران دانشگاه موجود و هزينه صبحانه 5/0 تا 1 يورو و هزينه هر وعده غذا در دانشگاه حدود 2 يورو ميباشد.

      ×        هزينه تقريبي 1 كيلو گوشت گوساله 3 يورو ، 1 كيلو مرغ فيله پاك كرده 3 يورو ، 1 كيلو كالباس 15-3 يورو ، 1 كيلو برنج 60 سنت ، ساندويچ مك دونالد 3 يورو ميباشد .

           ×        هزينه اجاره يك سوئيت دانشجوئي 30 تا 70 متر با امكانات رفاهي و مبله دانشجوئي بسته به فاصله با دانشگاه در شهر بوداپست 400-250 دلار ميباشد. البته دانشجويان در صورتيكه با هم همخانه شوند هزينه اجاره مسكن كمتر و محل بزرگتري ميتوانند اجاره نمايند. هزينه استفاده از خوابگاه دانشجوئي شبي 12 دلار ميباشد .

      ×        بطور تقريبي هزينه شارژ و آب ماهيانه 20$ ، هزينه گاز مصرفي در تابستان 10$ و در زمستان 40$ ، هزينه برق مصرفي 30$ و هزينه آبونمان تلفن 10$ در ماه ميباشد.

      ×        هزينه خريد سيم كارت موبايل رايگان و شارژ اوليه 12$ ميباشد . در صورتيكه گوشي موجود باشد فقط هزينه شارژ پرداخت ميشود.

      ×        آب وهوا در كشور مجارستان معتدل ميباشد و 8-7 درجه از كشور ايران خنكتر ميباشد.


 

مدارك لازم جهت اخذ پذيرش تحصيلي:

1-      ترجمه ريز نمرات آخرين مدرك تحصيلي + 2 سري كپي  

2-       ترجمه گواهي آخرين مدرك تحصيلي + 2 سري كپي

3-       پاسپورت معتبر + 2 سري كپي صفحات 9-2

4-       كپي شناسنامه تمام صفحات    

5-      معادل ريالي 100 يورو هزينه بررسي مدارك و صدور پذيرش تحصيلي توسط دانشگاه

 

مدارك لازم جهت اخذ رواديد تحصيلي:

1-      12  قطعه عكس 4×3 رنگي پاسپورتي

2-       40000 تومان هزينه رواديد تحصيلي سفارت

3-       ترجمه سند ملكي پدر يا قيم

4-       گواهي موجودي حساب بانكي پدر يا قيم حداقل معادل  000/000/7 ميليون تومان

5-       گواهي اشتغال به كار پدر يا قيم

6-       2900 يورو (دانشگاه فني و مهندسي )  الي 3300 يورو (كالج علوم پزشكي)  شهريه ترم اول دانشگاه كه ميبايستي قبل از اخذ رواديد براي دانشگاه حواله گردد. 

تذكر:

دانشجويان پس از ورود به مجارستان ميبايست ظرف 15 روز از تاريخ ورود نسبت به معرفي آدرس محل زندگي خود به پليس محلي و دريافت كارت اقامت خود اقدام نمايند .

 

زمان ثبت نام  دانشگاههاي مجارستان :

زمان ثبت نام براي ترمهاي مهر و بهمن هر سال حداقل 3 ماه قبل از شروع ترم ميباشد .


 آدرس الکترونیکی برخی دانشگاههای مجارستان کلیک کنید:


 Www.eduoffice.dote.hu
Www.champlainbp.hu
Www.mcdaniel.hu  Www.univet.hu Www.psyche.elte.hu Www.pote.hu Www.szote.u-szeged.hu  Www.sote.hu  www.wmcbp-ci.hu  Www.uni-miskolc.hu Www.isc.bke.hu Www.tanok.bme.hu  :

 

 


برچسب‌ها: تحصیل در مجارستان, دانشگاههای مجارستان
+ نوشته شده توسط در و ساعت |